Påminnelser avbrutna

Mottagande av fakturabemärningar avlyssnas