Användarvillkor

Användarvillkor

ALLMÄN

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss godkänner du vår "service" och accepterar att vara bunden av följande villkor ("användarvillkor", "villkor"), inklusive ytterligare villkor och politik som refereras här och / eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men utan begränsning användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och / eller bidragsgivare.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du besöker eller använder vår hemsida. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte håller med alla villkoren i detta kontrakt kommer du inte att kunna komma åt webbplatsen eller använda någon tjänst. Om dessa användningsvillkor anses vara ett erbjudande är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa villkor för service.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken kommer också att omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kolla denna sida för att se om det finns ändringar. Din fortsatta användning eller tillgång till webbplatsen efter att eventuella förändringar har skickats innebär att du accepterar sådana ändringar.

Nuestra tienda está alojada en Shopify Inc. Nos proporcionan la plataforma de comercio electronnico en línea que nos permite vender nuestros produktos y servicios a usted.

AVSNITT 1-TERMS OF ONLINE SHOP

Genom att acceptera dessa användarvillkor representerar du att du är laglig ålder.
Du får inte använda våra produkter för olagligt eller obehörigt ändamål, och du kan inte, i användningen av tjänsten, bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Det får inte överföra någon mask eller virus eller någon kod av destruktiv natur.
En överträdelse eller brott mot någon av villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2-ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst neka tjänsten till någon person av någon anledning.
Du förstår att ditt innehåll (inte kreditkortsinformation) kan överföras utan kryptering och involvera (a) överföringar i olika nätverk; och (b) ändras för att justera och anpassa sig till de tekniska kraven för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformationen krypteras alltid under överföringen via nätverk.
Du accepterar att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten utan uttryckligt medgivande ges skriftligt oss.
De titlar som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på något sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3-ACCURACY, EXHAUSTIVENESS AND TIMELINESS OF INFORMATION

Vi är inte ansvariga om informationen på denna webbplats inte är korrekt, komplett eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast för allmän information och bör inte användas som enbart grund för att fatta beslut utan att samråda med de primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella källorna till informationen. Vilket som helst beroende av materialet på denna sida är på egen risk.
Den här webbplatsen kan innehålla viss historisk information. Den historiska informationen är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4-MODIFIKATIONER TILL SERVICE OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten när som helst att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande när som helst.
Vi kommer inte att vara ansvariga för dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, upphävande eller avbrott i tjänsten.

AVSNITT 5-PRODUKTER ELLER TJÄNSTER

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är föremål för retur eller utbyte endast i enlighet med vår returpolicy.
Vi har gjort allt som möjligt för att visa så exakt som möjligt färgerna och bilderna på våra produkter som finns i butiken. Vi kan inte garantera att bildskärmen på datorns bildskärm av vilken färg som helst kommer att vara korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva detta rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av någon produkt eller tjänst som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphäva en produkt. Eventuellt erbjudande för någon produkt eller tjänst som gjorts på denna webbplats är ogiltig när det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på någon produkt, tjänst, information eller annat material som förvärvas eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas.

AVSNITT 6-RIKTIGHET FÖR BILLING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att avvisa vilken order du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta belopp per person, per hushåll eller per order. Dessa begränsningar kan innefatta beställningar som är placerade av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller order med samma fakturerings- och / eller leveransadress. Om vi ​​ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka att meddela dig genom att kontakta e-postadressen och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som gavs vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som enligt vårt eget gottfinnande förefaller placeras av distributörer, återförsäljare eller distributörer.

Du godkänner att du tillhandahåller uppdaterad, fullständig och exakt information om inköpet och kontot för alla inköp som gjorts i vår butik. Du godkänner att du snabbt uppdaterar ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och förfallodagar, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

AVSNITT 7-OPTIONELL VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part över vilka vi inte övervakar eller har någon kontroll eller inmatning.
Du bekräftar och godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg "som det är" och "som tillgängligt" utan någon garanti, representation eller villkor av något slag och utan godkännande. Vi har inget ansvar som uppstår eller relaterar till användningen av valfria verktyg från tredje part.
All användning av dig valfria verktyg som erbjuds genom webbplatsen är helt på egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren på vilka verktyg tillhandahålls av relevant tredjepartsleverantören ( s).
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktionaliteter via webbplatsen (inklusive utgivandet av nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och / eller tjänster kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8-TREDJE PARTS LÄNKAR

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan rikta dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och har inget ansvar eller ansvar för material eller webbplatser från tredje part eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi är inte ansvariga för förlust eller skada i samband med inköp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller annan transaktion som gjorts i samband med någon tredje parts webbplats. Var noggrant genomgången av tredje parts policies och rutiner och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, klagomål, oro eller frågor rörande produkter från tredje part ska adresseras till tredje part.

AVSNITT 9-KOMMENTARER FRÅN ANVÄNDAREN, KOMMENTARER OCH ÖVRIGA PRESENTATIONER

Om du på vår begäran skickar vissa specifika presentationer (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, genom post, eller på annat sätt (kollektivt "Kommentarer") godkänner du att vi, när som helst, utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda någon kommentar du skickar oss. Vi är och kommer inte vara skyldiga (1) att hålla några kommentarer i förtroende, (2) för att betala ersättning för eventuella kommentarer, eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.
Vi kan, men vi har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bedömer eget gottfinnande är olagligt, kränkande, hotande, kränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor service.
Du godkänner att dina kommentarer inte bryter mot tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, sekretess, personlighet eller annan personlig eller egendomsrätt. Dessutom godkänner du att dina kommentarer inte kommer att innehålla skadliga eller olagliga, missbrukande eller obscena material eller att de innehåller något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon annan relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt lura oss eller tredje part om ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella synpunkter du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar för några kommentarer som läggs fram av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10-PERSONLIG INFORMATION

Din skicka av personlig information via butiken regleras av vår integritetspolicy.

AVSNITT 11-ERROR, OAKKURACITETER OCH OMISSIONER

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller tjänst som innehåller skrivfel, felaktigheter eller utelämnanden kan gälla produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller försummelser och för att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har lämnat in din beställning ).
Vi antar ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller klargöra information om tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, men utan begränsning, prisinformation, med undantag av vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller förnyelsedatum som tillämpas på tjänsten eller någon relaterad webbplats ska tas för att ange att all information om tjänsten eller på någon relaterad webbplats har modifierats eller uppdaterats.

AVSNITT 12-FÖRBIDDAT ANVÄNDNING

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: a) för olagligt ändamål, b) begära andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) bryta mot någon internationell, federal, provinsiell eller statlig reglering, regler, lagar eller förordningar d) kränka eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andra människors immateriella rättigheter (E) trakassera, missbruk, förolämpning, skada, förtala, förtal, förringa, hota eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; f) presentera falsk eller vilseledande information (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kan användas på något sätt som påverkar tjänstens funktionalitet eller funktion eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) samla in eller spåra andra personers personuppgifter (i) spam, phish, pharm, förevändning, spindel, spårning eller skrapning; (j) för oanständigt eller omoraliskt syfte eller (k) störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna hos tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13-DISCLAIMER OF WARRANTIES; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte, representerar eller garanterar att din användning av vår tjänst blir oavbruten, i tid, säker eller fri från fel.
Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du godkänner att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten under obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan förvarning.
Du är uttryckligen överens om att din användning eller oförmåga att använda tjänsten är på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras via tjänsten är (förutom de som uttryckligen anges av oss) tillhandahållna "som det är" och "tillgängliga" för användning, utan representation, garanti eller tillstånd av något slag , antingen uttryckligt eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, omsättbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-överträdelse.
I vilket fall som helst, våra chefer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för skador, förlust, anspråk eller någon direkt typ, indirekta, tillfälliga, straff, särskilda eller skada följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, utebliven vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader, eller några liknande skador, vare sig baserad på kontrakt, kränkning (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt , som härrör från användning av några tjänster eller produkter som köpts med tjänsten, eller för relaterade anspråk på något sätt din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till, eventuella fel eller brister i innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller någon annan den publicerade (eller produkten), överförda eller någon annan form som är tillgänglig via tjänsten, även om den varnar för sin möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i dessa stater eller jurisdiktioner, kommer vårt ansvar att begränsas till den maximala omfattning som lag tillåts.

AVSNITT 14-SKADA

Du samtycker till att hålla oss och våra dotterbolag, affiliates, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadeslösa från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som gjorts av någon tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som du införlivar genom referens eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15-DIVISIBILITET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor är fast besluten att vara olaglig, ogiltig eller inte kan verkställas, skall den bestämmelsen vara verkställbara i den utsträckning som tillåts av gällande lag ska ogenomförbar delen anses separat från dessa användarvillkor, En sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och tillämpligheten av någon annan återstående bestämmelse.

AVSNITT 16-AVSLUTNING

Förpliktelserna och ansvaret för de parter som uppkommit före uppsägningsdatumet bibehålls efter uppsägningen av avtalet.
Dessa användarvillkor är effektiva tills de avslutas av dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att anmäla att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
Om vi ​​misstänker att du har brutit mot dessa användarvillkor kan vi säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som är skyldiga till och med slutdatumet. Som ett resultat kan vi neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del av det).

AVSNITT 17-FULLT AVTAL

Det faktum att vi inte utövar eller verkställer någon rättighet eller bestämmelse av dessa användarvillkor utgör inte ett upphävande av sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och eventuella policy- eller operativregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, ersätter tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag , antingen muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, någon tidigare version av användarvillkoren).
Eventuell tvetydighet i tolkningen av dessa anställningsvillkor kommer inte att tolkas mot utarbetande parten.

AVSNITT 18 APPLICABLE LAW

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal som vi tillhandahåller tjänsterna kommer att styras och tolkas i enlighet med Spaniens lagar.

AVSNITT 19-ÄNDRINGAR I TJÄNSTERNAVN

Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida.
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och förändringar till vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kolla vår hemsida för att se om det finns förändringar. Din fortsatta användning eller tillträde till vår hemsida eller tjänsten efter att eventuella ändringar av dessa användarvillkor har skickats ut innebär godkännande av sådana ändringar.

AVSNITT 20-KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info @made-in-spain.com.

Denna webbplats drivs av MADE IN SPAIN SHOP. På hela webbplatsen hänvisar termen "vi", "oss" och "vår" till MADE IN SPAIN SHOP. MADE IN SPAIN SHOP erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga på denna webbplats för dig, användaren, villkorad för din godkännande av alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.